خوش آمدید!

شما نیاز به مدرن ، قوی و سازگار با استانداردهای وب سایت؟ شما در مورد جوامع ، وب 2.0 ، وبلاگ ها ، انجمن ها و ویکیهای فکر میکنید؟

سیستم مدیریت محتوا و چهارچوب دروپال راه حل ما است.

Wetena شما پشتیبانی برای مثال ،
  • استفاده استراتژیک از دروپال برای مدیریت محتوا و ساخت جامعه ،
  • در طراحی وب سایت اینترنت ،
  • در مهاجرت در حال حاضر در دسترس داده ها ،
  • در طراحی بصری ،
  • در پیاده سازی فنی و
  • بهره برداری و نگهداری از وب سایت.

و این تمام چیزی است که ما می تواند به شما ارائه نشده است! چگونه می تواند به شما کمک کنیم؟

ما منتظر درخواست شما!