ยินดีต้อนรับ

คุณต้องทันสมัยเว็บไซต์ที่แข็งแกร่งและตามมาตรฐาน? คุณคิดว่าชุมชน, Web 2.0 บล็อกเวทีและ Wikis?

แหล่งข้อมูลกรอบการจัดการเปิด Drupal คือคำตอบของเรา

Wetena สนับสนุนคุณตัวอย่างเช่น
  • ใช้กลยุทธ์ของ Drupal สำหรับการจัดการข้อมูลและการสร้างชุมชน
  • ในการออกแบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
  • ในการโยกย้ายอยู่แล้วเพิ่มเติมข้อมูล
  • ในการออกแบบภาพ,
  • ในการดำเนินงานด้านเทคนิคและ
  • การดำเนินการและบำรุงรักษาเว็บไซต์

และที่ไม่ได้ทุกสิ่งที่เราสามารถให้คุณ! เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

เราหวังว่าจะสอบถามคุณ